#StayHome

烤肉爐新產品發表會

請點進入

恭賀CSPS江井精工

取得全台第一家烤肉爐BSMI認證!

江井精密工業股份有限公司

T : +886-5-5519352    

F : +886-5-5519339

E : sales2@csps.tw

雲林縣斗六市雲科路三段96號

CSPS Co., Ltd.

T : +886-5-5510777#134   

F : +886-5-5519339

E : sales6@csps.tw

96 Sec 3 Yunke Rd Douliou City Yunlin County 64064 Taiwan R.O.C.

Copyright ©  CSPS CO., LTD.